Εταιρία

Τα προϊόντα της EFFECT, συνδυάζοντας την εμπειρία πολλών ετών από υλοποιήσεις σε μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς με τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν  σε λύσεις πληροφορικής ‘κομμένες και ραμμένες’ στα μέτρα κάθε Πελάτη.

Εταιρία

Εταιρία

Η ανώνυμη εταιρία EFFECT δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής από το 1990.

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για το χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και εξειδικευμένων λύσεων για βιομηχανίες, εμπορικές εταιρίες και εταιρίες παροχής υπηρεσιών.

Τα προϊόντα της EFFECT, συνδυάζοντας την εμπειρία πολλών ετών από υλοποιήσεις σε μεγάλους οργανισμούς και διεθνείς αγορές, με τις σύγχρονες πρακτικές και την κορυφαία τεχνολογία, οδηγούν σε λύσεις πληροφορικής που προσφέρουν αξία στις επιχειρήσεις.

Με βασικούς άξονες την συνεχή επένδυση στην εξέλιξη των προϊόντων της και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, η EFFECT πετυχαίνει το στόχο της που είναι να διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με όλους τους πελάτες της.

Η EFFECT είναι πιστοποιημένος χρυσός συνεργάτης της Microsoft (Microsoft Gold Certified Partner).