Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ειδικοί σύμβουλοι της EFFECT συνεργάζονται με το προσωπικό κάθε επιχείρησης πριν και κατά την διάρκεια κάθε φάσης της εφαρμογής των συστημάτων.

Σκοπός είναι να προτείνουν τρόπους που θα μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα τους μέσα από την αξιοποίηση των εφαρμογών.

Η συνεργασία εξακολουθεί και μετά την έναρξη της λειτουργίας των συστημάτων με στόχο την σωστή εφαρμογή των νέων εκδόσεων και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της συνεχώς μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης κεφαλαιαγοράς.