Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Help Desk

Η άμεση ανταπόκριση στα ζητήματα και τις απαιτήσεις των πελατών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας για την EFFECT.

Υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται τηλεφωνικά, μέσω internet ή με επιτόπου επίσκεψη.

Στην οργανωμένη προσέγγιση και ποιότητα της υποστήριξης συμβάλλει το εσωτερικά αναπτυγμένο CRM σύστημα που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις απαιτήσεις των πελατών και την εξέλιξή τους και διασφαλίζει την έγκαιρη ικανοποίησή τους.