Εταιρία

Τα προϊόντα της EFFECT, συνδυάζοντας την εμπειρία πολλών ετών από υλοποιήσεις σε μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς με τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν  σε λύσεις πληροφορικής ‘κομμένες και ραμμένες’ στα μέτρα κάθε Πελάτη.

Εταιρία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η συνέπεια, ο ενθουσιασμός , η πολύχρονη εμπειρία των ανθρώπων, σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή εσωτερική οργάνωση και δομή της εταιρίας, οδηγούν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και στις άριστες σχέσεις με τους πελάτες της.

Η διαρκής επένδυση στη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση του δυναμικού της EFFECT, στις νέες τάσεις της αγοράς, σε νέες τεχνολογίες και σε όλους τους τομείς στους oποίους ανήκει το πελατολόγιο της EFFECT, την κάνουν ικανή να αντιμετωπίζει κάθε απαίτηση πελάτη αποτελεσματικά και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας, σε αντίθεση με τον κλάδο της πληροφορικής, είναι το πολύ μικρό ποσοστό αποχωρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 50% απασχολείται στην EFFECT περισσότερα από 10 χρόνια. Οι άριστες συνθήκες εργασίας και το πολύ καλό εργασιακό κλίμα σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας εξασφαλίζουν τη μακροχρόνια παραμονή των στελεχών και την επιτυχή παρουσία της εταιρίας στην αγορά. Η EFFECT επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της και φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωσή τους, σε θέματα τεχνολογίας, οργάνωσης και των αγορών στις οποίες απευθύνεται.

Η ομάδα της EFFECT αποτελείται από ένα ισορροπημένο συνδυασμό έμπειρων ατόμων, με συσσωρευμένες επιχειρηματικές γνώσεις, αλλά και αρκετά δυναμικά νεότερα στελέχη, πλήρως καταρτισμένα στις νέες τεχνολογίες.

Η σοβαρότητα με την οποία η EFFECT αντιμετωπίζει τους πελάτες της φαίνεται από την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού της. Το τμήμα υποστήριξης πελατών είναι το μεγαλύτερο τμήμα της εταιρίας και στελεχώνεται από το 60% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού της. Αποτελείται από έμπειρους συμβούλους, ειδικούς τεχνικούς υποστήριξης και προγραμματιστές, ικανούς να δώσουν άμεσες λύσεις στις ανάγκες των πελατών.

Ανάλογη βαρύτητα έχει δοθεί και στη στελέχωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, το οποίο απασχολεί το 30% του ανθρώπινου δυναμικού. Η στελέχωσή του με άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό πιστοποιεί την προσήλωση της εταιρίας στην ανάπτυξη και υλοποίηση σύνθετων έργων και στη παροχή αξιόπιστων λύσεων.