Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Η επιτυχημένη υλοποίηση και η αποτελεσματική λειτουργία κάθε μηχανογραφικής λύσης προϋποθέτει:

  • Άρτια οργάνωση και εποπτεία κατά την υλοποίηση του έργου.
  • Προσαρμογή της λύσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις, το περιβάλλον και την κουλτούρα της εταιρίας.
  • Ολοκλήρωση σε προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα.
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας.
  • Άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα που προκύπτουν κατά την λειτουργία της λύσης

Η EFFECT διαθέτει άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Οι σύμβουλοι μας γνωρίζουν πολύ καλά τις ροές και διαδικασίες κάθε ξεχωριστού πελάτη μας και είναι σε θέση να βοηθήσουν σε κάθε αίτημα άμεσα και αποτελεσματικά.

Η φιλική και ταυτόχρονα επαγγελματική εξυπηρέτηση που προσφέρει η EFFECT είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημά της και η βασικότερη αιτία για την άριστη σχέση που διατηρεί με όλους τους πελάτες της.

Η EFFECT επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και φροντίζει για την αδιάκοπη επιμόρφωση του σε θέματα τεχνολογίας και οργάνωσης. Ταυτόχρονα, η σύγχρονη μηχανογραφική οργάνωση του τμήματος υποστήριξης εξασφαλίζει αμεσότητα στην εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων των πελατών.