Αποστολή Βιογραφικού

Browse …

Διαθέσιμες θέσεις

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα ενταχθούν στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρίας και Θα ασχοληθούν με την ανάπτυξη λογισμικού.

Αρμοδιότητες

 • Ο υποψήφιος θα ενταχθεί σε μία ομάδα προγραμματιστών και θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες της Microsoft, όπως το. NET 3.5/4.0, C #, VB.NETASP.NET, IIS και Visual Studio για την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • Ο υποψήφιος θα  ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων λογισμικού.
 • Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστεί με μηχανικούς συστημάτων, συμβούλους και διευθυντικά στελέχη, σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη και τις αρχιτεκτονικές λογισμικού εφαρμογών.

Εμπειρία και Προσόντα

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία με. NET και Visual Studio.

Πτυχίο Ανώτατης σχολής πληροφορικής ή Θετικών επιστημών

Ισχυρή ικανότητα επικοινωνίας είναι απαραίτητη.

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Βασικά προσόντα είναι τα εξής:

 • Εμπειρία σε Microsoft .NET Technologies.
 • Γνώση σε ορισμένα ή και σε όλα από τα ακόλουθα:.NET 3.5/4.0 on C#,  MVC Programming, Microsoft Entity Framework,ASP.NET, JavaScript, IIS, Visual Studio, SQL Server 2008 Application Designing.
 • Εμπειρία σε relational databases και σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.

Η εταιρία πληροφορικής EFFECT ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής από το 1990 με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για το χρηματοοικονομικό τομέα, επενδύοντας περαιτέρω στο ανθρώπινο δυναμικό, αναζητά Financial Consultants.

Η θέση εργασίας αφορά συνεργασία με στελέχη των διευθύνσεων επενδύσεων Χρηματοοικονομικών Οργανισμών, με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη των μηχανογραφικών λύσεων της εταιρίας.


Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Ανάλυση επιχειρηματικών αναγκών
 • Ανάλυση καθημερινών ροών εργασίας & αυτοματοποίηση διαδικασιών
 • Εκπαίδευση των στελεχών
 • Υποστήριξη στη χρήση του λογισμικού
 • Ποιοτικός έλεγχος των λειτουργιών του λογισμικού
 • Παρουσίαση νέων εφαρμογών και λειτουργιών στους Πελάτες

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά ή θετικές επιστήμες.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν προσόν.
 • Γνώση των επιχειρηματικών αναγκών του τομέα Διαχείρισης Επενδύσεων
 • Γνώση και κατανόηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων και εργαλείων (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα κ.α.).
 • Άριστη επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.
 • Γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και MS-Office.
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας, Ομαδικό πνεύμα, Υπευθυνότητα, Οργανωτικές ικανότητες.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση Πελατών.
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοιους τομείς (Χρηματοοικονομικά, Συμβουλευτικά στον χρηματοοικονομικό τομέα) θα θεωρηθεί προσόν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας, με επαγγελματική εξέλιξη, όπου η ομαδικότητα και η συνεργασία ενθαρρύνονται, και η παραγωγικότητα επιβραβεύεται μπορούν να υποβάλλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο : personnel@effect.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα. Τζόγια Μιχαλιτσιάνου

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ιδιωτική ασφάλιση. Για τους άντρες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις θα πρέπει να είναι εκπληρωμένες.