Εταιρία

Τα προϊόντα της EFFECT, συνδυάζοντας την εμπειρία πολλών ετών από υλοποιήσεις σε μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς με τις σύγχρονες πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, οδηγούν  σε λύσεις πληροφορικής ‘κομμένες και ραμμένες’ στα μέτρα κάθε Πελάτη.

Εταιρία

Υλοποίηση Έργων

Η EFFECT έχει υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων (Project Management) για την οργάνωση και εφαρμογή επιτυχημένων μηχανογραφικών λύσεων.

Ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παραδοτέων, την επιτυχημένη παράδοση των έργων και την ομαλή μετάδοση τεχνογνωσίας στους πελάτες της. Κάθε έργο διαιρείται σε φάσεις με συγκεκριμένα παραδοτέα, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εξέλιξης της υλοποίησης του έργου.

Υιοθετείται περιβάλλον Διαχείρισης Έργου, προκειμένου αυτό να παρακολουθείται στενά. Η καταγραφή του κάθε έργου περιλαμβάνει από την αρχή όλες τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, τους πόρους και τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παραδίδει πάντα τα έργα που αναλαμβάνει εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, και χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό