Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Παραμετροποίηση - Προσαρμογή Λογισμικού

Ειδικοί σύμβουλοι της EFFECT συζητούν και συνεργάζονται με τα στελέχη της εταιρίας του πελάτη. Στόχος είναι να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της και με την εμπειρία που διαθέτουν να βοηθήσουν στη διάγνωση των αναγκών της.

Στη συνέχεια σχεδιάζουν και προτείνουν λύσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στην εταιρία και οριστικοποιούνται. Ακολουθεί η παραμετροποίηση του λογισμικού με την οποία προσαρμόζεται ακριβώς στα μέτρα και τις ανάγκες της εταιρίας.