Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Ολοκλήρωση Συστημάτων

Είναι απαραίτητο οι εφαρμογές που προσφέρονται να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα συστήματα που λειτουργούν στην εκάστοτε επιχείρηση. Η EFFECT διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα αναλυτών, συμβούλων και τεχνικών που αναλαμβάνει τη μελέτη και διαμόρφωση κατάλληλων interfaces για τη διασύνδεση των εφαρμογών.

Αναπτύσσονται συστήματα αμφίδρομης επικοινωνίας με κεντρικά συστήματα Τραπεζών, με συστήματα Back Office Χρηματιστηριακών εταιριών εσωτερικού ή εξωτερικού, με λογιστήρια, με συστήματα Θεματοφυλακής των Global ή άλλων Custodians και με οποιοδήποτε σύστημα άλλου κατασκευαστή.

Στόχος είναι η σύνθεση μίας ολοκληρωμένης λύσης με αυτοματισμούς που μειώνουν την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα.