Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών

Η EFFECT υποστηρίζει εύκολα τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών της, αναπτύσσοντας ειδικά υποσυστήματα προσαρμοσμένα ακριβώς στα δεδομένα των επιχειρήσεων.