Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Παραμετροποίηση-Προσαρμογή Λογισμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ολοκλήρωση Συστημάτων Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών Help Desk Eκπαίδευση
Υπηρεσιες & Υποστηριξη

Eκπαίδευση

Η EFFECT παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών κάθε μεγέθους. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες της EFFECT, είτε στο χώρο της εγκατάστασης των εφαρμογών.

Στην εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται ο σχεδιασμός ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης.